Komplett veggmonttert hagestue

HARMONY KOMPLETT HAGESTUE MED PULPETTAK

En hagestue med pulpettak har litt lavere byggehøyde, et klart favorittvalg når man vil unngå tillkobling til husets tak. I de fleste tillfeller passer et pulpettak godt under den eksisterende takutstikket på boliguset.

Monteringsklart hagestue leveres med ferdigkappet ramme i limtre, tilpassede glassdører, ferdigkappet kanalplasttak og profiler. Her bygger man trinn for trinn sin hagestue med måltilpassede deler.